Nowe dofinansowanie UE - Bony na innowacje dla MSP

31 sierpnia br. uruchomiony zostanie nabór wniosków w konkursie dla mikro, małych i średnich firm. Dofinansowanie przeznaczone będzie na zakup usługi badawczo - rozwojowej polegającej na opracowaniu: a) nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, b) nowej lub znacząco ulepszonej usługi. Usługa ta będzie mogła także dotyczyć innowacji nietechnologicznych (organizacyjnych, marketingowych), jeśli będą towarzyszyły usłudze, o której mowa w pkt a) lub b).Wykonawcą usługi będą mogły być jednostki naukowe, które posiadają przyznaną kategorię naukową A+, A albo B oraz posiadają siedzibę na terytorium Polski.Poziom dofinansowania dla mikro i małych firm określono na 80%, a dla średnich firm na 70%. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych to 60 000 PLN, a maksymalna 400 000 PLN. Nabór wniosków prowadzony będzie od 31.08 do 30.12.2015 r.

Więcej informacji: biuro@apbwg.pl