Polsko-Chorwacka Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie organizuje szkolenie na które serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem środków finansowych z UE.

null

Temat szkolenia: „ Sposoby pozyskiwania środków finansowych z UE na rozwój działalności innowacyjnej oraz modernizację małych i średnich przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami chorwackimi i polskimi”.

Szkolenie odbędzie się w Krakowie dnia 03.04.2014r. o godz. 11-30 , PL. Szczepański 8 w siedzibie Wojewódzkiego Związku Rolników kółek i Organizacji Rolniczych, sala obrad II piętro.

Ramowy program Szkolenia:

1. Słowo wstępne wygłosi Konsul Honorowy Republiki Chorwacji

2. Wprowadzenie Prezes Zarządu Polsko-Chorwackiej Izby Przemysłowo-Handlowej

3. Przerwa na kawę

4. Wykład- Bogdan Pukowiec Prezes Zarządu-Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. Bielsko-Biała

5. Wykład- Wioletta Zasępa Prezes Zarządu - Agencja Polsko-Bałkańskiej Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. Kraków

6. Dyskusja