Wzięlismy udział w spotkaniu "Kapitał dla rozwoju"

null

APBWG wzięła udział w spotkaniu "Kapitał dla rozwoju", które w dniu 16.06.2015 r. odbyło się w Krakowie.

„Kapitał dla rozwoju” to cykl 16 spotkań regionalnych dotyczących finansowania rozwoju firm i samorządów ze środków unijnych przy wsparciu rynku kapitałowego i innych form dofinansowania. Projekt jest realizowany od maja do listopada 2015 r. w największych miastach Polski.

Projekt jest organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy z Marszałkami Województw, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, Bankiem PKO BP, Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi. Patronat nad projektem objęło Ministerstwo Skarbu Państwa i Pracodawcy RP.

W spotkaniu wziął udział m.in. Prezes Zarządu GPW oraz Marszałek Województwa Małopolskiego.

Spotkanie otworzyła prezentacja „Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów”, przygotowana przez PwC. Następnie odbył się panel pt. „Efektywne sposoby wykorzystania instrumentów rynku kapitałowego w celu finansowania inwestycji”. Kolejnymi punktami programu były prezentacja BGK: „Nowa perspektywa unijna 2014 -2020” oraz panel: „Skuteczne zagospodarowanie środków unijnych”. 

Po zakończeniu dyskusji obył się uroczysty bankiet.

null