XI Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress)

W dniach 13.05.2019. - 15.05.2019. przedstawiciele naszej Agencji wzięli udział w XI Europejskim Kongresie Gospodarczym.

XI Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress) to największa impreza gospodarcza w Europie Centralnej, która odbyła się się w ostatnich dniach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i w Hali Widowisko-Sportowej Spodek w Katowicach. Wydarzeniu towarzyszyły European Start-up Days.


Szeroki i różnorodny zakres tematyczny objął kilkanaście głównych obszarów, co dało ponad sto debat, sesji, spotkań i innych wydarzeń. Wśród nurtów tegorocznej debaty znalazły się takie tematy jak rola młodych ludzi w przekształcaniu Europy i przyszłość Unii Europejskiej, zależności między ekspansywnymi technologiami a rozwojem gospodarczym i społecznym, międzynarodowa współpraca gospodarcza czy zagadnienia zrównoważonego rozwoju.