O nas

CHORWACJA otrzymała pierwszą pożyczkę z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, od kiedy stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Chorwacki Bank Odbudowy i Rozwoju (HBOR) otrzymał wsparcie w wysokości 250 mln EUR na finansowanie projektów małych i średnich przedsiębiorstw.

Współpraca HBOR i EBI ma miejsce od 2001 roku, kiedy podpisana została pierwsza umowa o finansowaniu w wysokości 10 mln euro. W latach 2007 - 2008 Europejski Bank Inwestycyjny pożyczył Chorwacji łącznie 100 mln euro, zaś w 2009 r. kolejne 250 mln euro. Udana współpraca między EBI a Chorwackim Bankiem Odbudowy i Rozwoju zaowocowała kolejną pożyczką, tym razem w wysokości 250 mln euro w 2010 r. i dwoma kredytami na kwotę 250 mln. w 2012 r.. W tym roku w styczniu Chorwacja otrzymała już z EBI finansowanie w wysokości 250 mln euro.

W dniu 12 lipca 2013 r. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił kredytu Chorwackiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju (HBOR) w wysokości 250 mln euro na finansowanie MŚP oraz na projekty infrastrukturalne w sektorze publicznym oraz inwestycje w sektorze energetycznym, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i edukacji w Chorwacji.

Wiceprezes EBI, Anton Rop powiedział: "Bardzo się cieszę, że pierwsze środki od EBI po przystąpieniu Chorwacji do Unii Europejskiej, zostaną przeznaczone na rozwiązanie kluczowych dla EBI priorytetów - poprawę trudnych warunków finansowania dla MŚP w czasie przedłużającego się kryzysu gospodarczego. Łatwiejsza dostępność do funduszy długoterminowych ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju tego sektora, który jest fundamentem gospodarki Chorwacji i głównym motorem wzrostu i rozwoju ".

Zauważa się duże zapotrzebowanie na pożyczki HBOR. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku, wielkość udzielonych kredytów wzrosła o 11,5 procent w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, który był rekordowy pod względem liczby i kwoty kredytów. "Finansowanie EBI dostępne od 12.07.2013 r, pozwoli na dalsze zwiększenie akcji kredytowej i utrzymanie korzystnych warunków finansowania dla nowych inwestycji" - powiedział Anton Kovačev, prezes Chorwackiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Anton Kovačev również odniósł się do pierwszego półrocza 2013 r. i oświadczył, że dzięki przyznaniu 3 900 000 000 HRK kredytu utrzyma się trend wzrostowy udziału kredytów inwestycyjnych w stosunku do kredytów przeznaczonych na finansowanie kapitału obrotowego. Wzrost akcji kredytowej jest wynikiem, między innymi, czasowego obniżenia stóp procentowych na finansowanie nowych inwestycji przez HBOR. Obniżone stopy procentowe miały obowiązywać do końca czerwca 2013 roku. Ze względu na duże zainteresowanie przedsiębiorców funduszami EBI, HBOR postanowił utrzymać obniżone stopy procentowe do końca roku, a tym samym przyczynić się do promocji inwestycji i ożywienia gospodarki chorwackiej.

EBI działa w Chorwacji od 2001 roku.. Ma na celu wsparcie kraju w integracji z UE poprzez pomoc w spełnieniu kryteriów przystąpienia. Dotychczas EBI przyznał Chorwacji pożyczki w wys. około 3,5 mld euro na wzmocnienie konkurencyjności kraju. Portfel kredytów EBI w Chorwacji jest dobrze zrównoważony i obejmuje wszystkie sektory gospodarki, od infrastruktury do produkcji i usług, w tym wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw poprzez lokalne instytucje finansowe.

Obecnie przyznana linia kredytowa jest elementem wspólnego działania międzynarodowych instytucji finansowych na rzecz wzrostu gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej, który ma na celu zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowania długoterminowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w Europie, w celu zmniejszenia skutków kryzysu finansowego. Środki mają zapewnić pomoc w reformowaniu gospodarki, jak również wzmocnić konkurencyjność poprzez zwiększenie dostępności kredytów długoterminowych.