BUŁGARIA

 

Polska popiera starania Bułgarii o członkostwo w strefie Schengen. Polska i Bułgaria mają podobny punkt widzenia na szereg kwestii z agendy UE: Wieloletnie Ramy Finansowe, finansowanie polityki spójności i wspólnej polityki rolnej. Bułgaria jako członek NATO ważnym partnerem Polski w zakresie polityki bezpieczeństwa.

.

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

Obroty handlowe między Polską i Bułgarią w 2011 r. wyniosły 806,4 mln Euro, z tego eksport do Bułgarii 446,0 mln Euro (wzrost w skali roku o 35%), a import 360,4 mln Euro (wzrost w skali roku o 11%).

W stosunkach gospodarczych obowiązują: Umowa w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji z kwietnia 1994 (weszła w życie w marcu 1995 r.) oraz Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku z kwietnia 1994 (weszła w życie w maju 1995).