O nas

Czarnogóra

Republika Czarnogóry jest niewielkim i bardzo młodym państwem europejskim. Swoją niepodległość proklamowała zaledwie w 2006 r. Wcześniej była częścią Federalnej Republiki Jugosławii (tzw. Nowej Jugosławii). Proces odłączenia się od Federalnej Republiki Jugosławii był pokojowy, a Republika Serbii uznała niepodległość Czarnogóry.

Od 17.12.2010. Czarnogóra posiada status oficjalnego kandydata do Unii Europejskiej.

Rok 2014 dla Czarnogóry to czas dalszego zacieśniania więzi z organizacjami międzynarodowymi – Unią Europejską czy Paktem Północnoatlantyckim oraz rozwoju turystyki. Gospodarczo to rok znaczącego wzrostu eksportu i bardzo korzystnego klimatu dla przedsiębiorczości. 

Unia bardzo uważnie śledzi postępy Czarnogóry w procesie przygotowania do integracji. Instytucja wskazała, że państwo powinno wykorzystać wszystkie zalety, jakie niesie ze sobą przedsiębiorczość cyfrowa. Komisja Europejska odnotowała postępy w tym sektorze, dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw, ale ogólna sytuacja kraju nie jest jeszcze wystarczająco zadowalająca. Jedną z istotnych pozytywnych zmian jest większa swoboda rejestracji przedsiębiorstw.

Czarnogóra coraz bardziej zbliża się do przystąpienia do Paktu PółnocnoatlantyckiegoMiędzynarodowy Fundusz Walutowy ocenia, że gospodarka kraju rozwija się na stabilnym poziomie – przez najbliższe dwa lata wzrost będzie oscylował w granicach 2,9% PKB. Współpraca z MFW również układa się pozytywnie. Uzyskano pomoc Funduszu w ramach reformy systemu emerytalnego. 

Intensywnie rozwija się także współpraca z Bankiem Światowym. Nowy plan współpracy pomiędzy Czarnogórą a Bankiem Światowym oparto na dotychczasowych rezultatach i zaangażowaniu tej instytucji finansowej w pomoc Czarnogórze. Zgodnie z uniwersalnymi celami Banku Światowego, wśród których należy wymienić likwidację ubóstwa i poprawę jakości życia, Czarnogóra może liczyć na znaczące wsparcie w tym zakresie.

.

GOSPODARKA

.

NAJLEPSZY KLIMAT INWESTYCYJNY WŚRÓD KRAJÓW KANDYDATÓW DO UE

W raporcie o konkurencyjności Czarnogóra uzyskała 4,07 pkt i wyprzedza większość krajów Europy Środkowej i Wschodniej – napisano w raporcie o konkurencyjności Światowego Forum Ekonomicznego (WEF). W porównaniu z innymi krajami regionu, gospodarka Czarnogóry jest w lepszym stanie od gospodarek Serbii oraz Bośni i Hercegowiny, ale znacznie mniej rozwinięta niż chorwacka.

W raporcie „Budowa Konkurencyjnej Europy” napisano, że gospodarka Czarnogóry wyróżnia się korzystnym klimatem dla przedsiębiorczości, wykraczającym ponad średnią UE i o wiele wyższym niż w pozostałych krajach kandydujących do Unii Europejskiej. Eksperci Światowego Forum Ekonomicznego podkreślają, że rozpoczęcie działalności gospodarczej w Czarnogórze zajmuje mało czasu i wymaga dopełnienia niewielu procedur.

.

WZROST EKSPORTU O 40% W PORÓWNANIU DO 2013 R.

Przez pierwsze 6 miesięcy 2014 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym. eksport produktów rolno-spożywczych wzrósł o 40% (9,7 mln EUR), natomiast import nieznacznie spadł, o ok. 220 tys. EUR – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministarstvo Poljoprivrede i Ruralnog Razvoja).Oznacza to, że zysk netto w wymianie handlowej produktów rolnych siegnął 10 mln EUR, natomiast pokrycie importu eksportem w ciągu pierwszych 6 miesięcy br. wynosiło 16,32% i jest większe o 4,6% w odniesieniu do 2013 r.

Eksport produktów rolnych w czerwcu 2014 r. osiągnął wartość 11,6 mln EUR. W strukturze produktów, których import uległ zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z poprzednimi latami, wyraźny spadek odnotowano wśród żywych zwierząt, świeżych ryb, mleka i produktów mlecznych, gazowanych napojów bezalkoholowych i wyrobów tytoniowych. Równocześnie rośnie import świeżego mięsa, lodów, koncentratów do użycia w gospodarstwie domowym, tzw. różnych produktów spożywczych oraz drewna. Struktura produktów, które od lat są importowane w większości nie ulega zmianie – są to przede wszystkim: świeża wieprzowina, napoje gazowane, mleko i produkty mleczne, produkty zbożowe (tosty, herbatniki, itp.) produkty mączne i tzw. różne produkty spożywcze. Głównymi partnerami handlowymi dla Czarnogóry są kraje CEFTA i EU, ale najważniejszym partnerem handlowym niezmiennie pozostaje Serbia.

.

WZROST TRANSFERÓW PIENIĘŻNYCH O 1,6%.

Według wstępnych danych Banku Centralnego Czarnogóry CBCG, całkowita suma środków transferowanych z zagranicy do Czarnogóry w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2014 r. wyniosła 144,7 mln EUR, a to oznacza wzrost o 1,6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Początek 2014 r. cechował się wzrostem wpływów z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Według szacunkowych danych tylko w okresie od stycznia do maja 2014 r.. przypływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych netto wyniósł 124 mln EUR, czyli o 6,6% więcej r/r. Łączne wpływy z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniosły 166,8 mln EUR, natomiast odpływ inwestycji zagranicznych – 42,8 mln EUR.

Tradycyjnie najwięcej transferów pieniężnych wpływa do kraju z Włoch, Serbii, Niemiec, USA, Rosji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

.

5 MLN EUR KREDYTU DLA MAŁYCH I MIKROPRZEDSIĘBIORSTW OD EFSE

Europejski Fundusz na rzecz Europy Południowo-Wschodniej udzielił 5 mln EUR kredytu na rzecz małych i mikroprzedsiębiorstw w Czarnogórze. Środki te  stanowią dodatkowy zastrzyk finansowy dla rynku czarnogórskiego i umożliwią założenie wielu nowych firm. EFSE potwierdził także partnerskie stosunki z organizacją pozarządową Alter Modus.


CZARNOGÓRA OTRZYMA OD UNII EUROPEJSKIEJ 270,5 MLN EURO

W ramach programu wsparcia Unii Europejskiej dla Czarnogóry, do 2020 roku, przeznaczone zostanie 270,5 mln euro – dziesięć procent więcej niż w poprzednich siedmiu latach.

Rząd zdecydował, że fundusze zostaną wydane przez osiem sektorów, z czego najwięcej, bo aż 52,3 mln euro, zostanie przeznaczone na rozwój praworządności, a 47 mln euro na poprawę otoczenia demokratycznego.

RZĄD CZARNOGÓRY PLANUJE POWOŁANIE FUNDUSZU NAFTOWEGO

Czarnogóra planuje sformowanie Funduszu Naftowego, do którego kierowano by cztery piąte przychodu z wydobycia paliw kopalnych. pozostałe pieniądze mają zasilić budżet.

.

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

Dwustronna współpraca gospodarcza rozwija się dobrze. Według danych Banku Centralnego Czarnogóry eksport z Polski do Czarnogóry w 2011 r. wyniósł 19,4 mln euro, a import 11 mln euro.
Z Czarnogóry do Polski importujemy: stal i żelazo, urządzenia mechaniczne oraz ich części, papier
i tekturę oraz wyroby z tych materiałów, a także produkty spożywcze. Z Polski do Czarnogóry eksportujemy: meble, papier i tekturę oraz wyroby z tych materiałów, urządzenia mechaniczne i ich części, urządzenia elektryczne, pojazdy, paliwa mineralne, wyroby kosmetyczne, produkty spożywcze, produkty drewniane itd.

Polacy nie tylko wypoczywają, ale także intensywnie inwestują w Czarnogórze. Napływ inwestycji bezpośrednich z Polski za okres 10 miesięcy 2011 r. wyniósł ponad 25 mln euro. Większość z tej kwoty przypada na inwestycje w przedsiębiorstwa i banki. Dla porównania, w 2010 r. wartość polskich inwestycji wyniosła zaledwie 166 tys. euro. Tak duży wzrost inwestycji nastąpił dzięki zakupieniu czarnogórskiej kopalni rud cynku i ołowiu przez polskie Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław.