CHORWACJA

WYMIANA HANDLOWA

W 2011 r. całkowita wartość wymiany handlowej Chorwacji wyniosła 20,4 mld EUR i była wyższa w porównaniu z 2010 rokiem o 3,8%. W tym okresie nastąpił spadek wartości chorwackiego importu o 4,1%, przy jednoczesnym wzroście eksportu o 16,3%. Wynikiem tego było zmniejszenie się ujemnego salda wymiany towarowej Chorwacji o 1,7 mld Euro.

Największymi partnerami handlowymi Chorwacji spośród krajów UE są Austria i Niemcy
Wartość polsko-chorwackiej wymiany handlowej w 2011 roku wg danych Chorwackiego Urzędu Statystycznego wyniosła 396,1 mln EUR. Tym samym obroty towarowe były wyższe o 1,7 mln EUR (0,4%) w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku . W tym okresie wartość polskiego eksportu do Chorwacji wyniosła 302,1 mln EUR (spadek o 0,9%), natomiast wartość polskiego importu z Chorwacji wyniosła 94,0 mln EUR (wzrost o 4,8%).

Dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 208 mln EUR. Wartość polskiego eksportu do Chorwacji w 2011r. była wyższa niż eksport z takich krajów jak Holandia, Hiszpania, Wielka Brytania i Czechy. Wśród państw UE Polska zajmuje 8 pozycję pod względem wielkości obrotów towarowych z Chorwacją. Natomiast pod względem wielkości eksportu do Chorwacji uplasowała się na 7 miejscu, z 3,3% udziałem w chorwackim imporcie.

Największą wartościowo grupę towarów w polskim eksporcie do Chorwacji w 2011 r. stanowiły nowe opony z kauczuku wulkanizowanego, na drugiej pozycji są artykuły higieniczno-sanitarne do użytku domowego i szpitalnego. Na trzecim miejscu znajdują się przetwory spożywcze (koncentraty proteinowe, syropy, preparaty alkoholowe). Kolejne pozycje zajmują: czekolada i wyroby czekoladowe, sztaby i pręty walcowane na gorąco, bydło żywe, pozostałe meble i ich części (meble biurowe, kuchenne, pokojowe z drewna, metalu i tworzyw sztucznych), preparaty do prania, konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów), z żeliwa lub stali.

Do ważniejszych pozycji w polskim eksporcie do Chorwacji należą także takie grupy towarowe, jak:

  • cygara, cygaretki i papierosy;
  • pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone do przewozu osób ;
  • leki dla celów terapeutycznych;
  • monitory i rzutniki oraz aparatura odbiorcza dla telewizji.

Największe wartościowo grupy towarowe w polskim imporcie z Chorwacji w 2011 r. stanowiły leki dla celów terapeutycznych; folia aluminiowa; stelaże pod materace oraz artykuły pościelowe; garnitury, komplety, marynarki, spodnie) transformatory elektryczne, Na kolejnych miejscach znajdują się: poliacetale, polietery i żywice epoksydowe, pieczywo i pieczywo cukiernicze, meble, maszyny rolnicze, arkusze na forniry.

Do ważniejszych pozycji w polskim imporcie z Chorwacji należą także takie grupy towarowe, jak: art. z aluminium; polimery etylenu; sosy i przyprawy.