Chorwacja

INWESTUJ W CHORWACJI

Publikacja „Invest in Croatia“ przygotowana przez Chorwacką Agencję ds. Inwestycji i Konkurencyjności (AIK). Opracowanie zawiera informacje z zakresu zagadnień makroekonomicznych, prawa i gospodarki, finansów, a także prezentuje system zachęt inwestycyjnych w Chorwacji.