O nas

SERBIA


Stosunki bilateralne Polski z Serbią mają pozytywny charakter. Polska wspiera aspiracje Serbii w zakresie integracji europejskiej. Popieramy przystąpienie Serbii do UE po spełnieniu przez nią określonych przez UE warunków.


WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE

WSKAŹNIK

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

PKB per capita (EUR) 3989,8

4585,5

4187,3

4082,4

4620,4

4401

4.7832

Dynamika PKB (%)

5,9 5,4 -3,1 0,6 1,4 -1 2,62
Stopa bezrobocia (%) 18,1 13,6 16,1 19,2 23 23,9 22,1
Inflacja (%) 11 8,6 6,6 10,3 7 12,2 7,7
Eksport towarów i usług (w % PKB) 26,1 15,5 -19,8 24 14,2 3,5 25,8
BIZ (mln EUR) 1820,8

1824,4

1372,5

860,1

1826,9

669,2

1 229

Wynagrodzenie brutto w dinarach (RSD) 27 759

32 746

31733

34 142

37 976

41 377

43 932

Kurs EUR/RSD

79,96

81,44

93,95

103,043

101,95

113,13

113,14


STOSUNKI GOSPODARCZE

Bilateralna wymiana handlowa stanowi niewielki procent relacji towarowych każdego z krajów z zagranicą. Dla Polski, wymiana handlowa z Serbią stanowi ok. 0,5% wartości handlu zagranicznego, dla Serbii współpraca z Polską - ok. 1,7% wymiany handlowej z zagranicą. Na koniec 2011 r. wymiana towarowa pomiędzy Polską i Serbią wyniosła 377,7 mln EUR, w tym polski eksport: 275,2 mln EUR i import: 102,5 mln EUR.

OBROTY HANDLOWE POLSKA– SERBIA

.

mln Euro 2009 2010 Dynamika

2010=100

2011

MG

Dynamika

2011=100

Obroty 196,7 358,6 182,3 377,7 105,3
Eksport 148,5 281,6 189,6 275,2 97,7
Import 48,2 77,0 159,8 102,5 133,1
Saldo +100,3 +204,6 204,0 +172,7 84,4


Źródło: Ministerstwo Gospodarki RP