O nas

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W MISJI GOSPODARCZEJ DO OSIJEKU
W CHORWACJI, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH
14.10.2015. - 17.10.2015.


Uprzejmie informujemy, że Agencja Polsko-Bałkańskiej Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. wraz z chorwackim miesięcznikem dla przedsiębiorców i managerów “Poduzetnik” organizuje w terminie 14 – 17 października 2015 r.
Misję Gospodarczą do Osijeku w Chorwacji.


Głównym celem Misji jest: nawiązanie kontaktów i przeprowadzenie indywidualnych rozmów handlowych z przedstawicielami chorwackich firm zainteresowanych inwestycjami/współpracą gospodarczą/wymianą handlową
z przedsiębiorstwami z Polski.


Do udziału zapraszamy przedsiębiorców i inwestorów zainteresowanych podjęciem współpracy w następujących branżach:

 • inwestycje w strefach ekonomicznych,
 • przemysł spożywczy,
 • rolnictwo,
 • branża budowlana,
 • turystyka,
 • energia odnawialna,
 • sektor IT,
 • ochrona środowiska,

Chcemy, aby to spotkanie było konkretne. Przedsiębiorcy będą mieli okazję do bezpośrednich spotkań i rozmów o współpracy.


Po wejściu Chorwacji do UE żadne bariery ekonomiczne nie ograniczają współpracy z Polską, a zainteresowanie inwestorów rozpoczęciem działalności na polskim i chorwackim rynku jest coraz większe.

Dla Polski Chorwacja jest ważnym strategicznie partnerem biznesowym, w tym również oczywiście i Slavonija. Dużo polskich firm chce tam inwestować w celu rozwijania współpracy gospodarczej.

Wspólne działania umożliwią osiągnięcie konkretnych rezultatów w wielu dziedzinach wymienionych wyżej.
Szczególnie ciekawa zaś jest kwestia wykorzystania środków z funduszy unijnych. Polska jest przykładem kraju, który doskonale wykorzystał pieniądze z UE.

Ze strony chorwackiej, oprócz przedsiębiorców udział w wydarzeniu wezmą przedstawiciele lokalnych władz, agencji rozwoju oraz stref ekonomicznych.


Propozycja Misji organizowanej przez APBWG oraz „Poduzetnik”jest ofertą kompleksową, której celem jest skuteczne nawiązanie przez Państwa nowych kontaktów biznesowych a przede wszystkim zawarcie owocnych kontraktów.


Stwarzamy Państwu możliwość praktycznego rozpoznania rynku chorwackiego, udział w sesji matchmakingowej z przedsiębiorcami chorwackimi i dwie Study Visits w chorwackich firmach. Zapewniamy także udział w branżowych panelach dyskusyjnych, pomoc w nawiązaniu kontaktów biznesowych oraz profesjonalne przeprowadzenie przez cały proces negocjacji, przygotowania i finalizacji kontraktu/transakcji.


Cena udziału w misji obejmuje:

 • Koszty biletu lotniczego Kraków/Warszawa/ - Zagrzeb (w obie strony);
 • Koszty noclegów;
 • Transfery lokalne uczestników;
 • Wyżywienie;
 • Spotkanie z ekspertami i przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu (agencje rozwoju, przedstawiciele
  stref ekonomicznych, władz lokalnych) Chorwacji, poświęcone specyfice rynku chorwackiego oraz omówieniu możliwości wejścia na ten rynek dla polskich firm.;
 • Udział w sesji matchmakingowej „B2B”– zapewnienie potencjalnych partnerów biznesowych do rozmów przedsiębiorcom polskim (możliwość skorzystania z pomocy tłumacza);
 • Możliwość 10-minutowej prezentacji firmy i jej oferty podczas panelu branżowego;
 • Uczestnicy mają możliwość bezpłatnej ekspozycji swoich materiałów informacyjno-promocyjnych;
 • Udział w branżowych panelach dyskusyjnych;
 • Udział w 2 study visits w przedsiębiorstwach w Chorwacji;
 • udział w uroczystej kolacji zorganizowanej w ekologicznym gospodarstwie turystycznym;
 • W ramach przygotowania misji opracowane i przetłumaczone zostaną profile poszczególnych uczestników w celu zapewnienia potencjalnych partnerów chorwackich na potrzeby rozmów B2B.


Uczestnicy Misji zakwaterowani zostaną w hotelu o standardzie przynajmniej trzygwiazdkowym, znajdującym się w jak najbardziej dogodnej lokalizacji względem miejsca spotkania i centrum miasta Osijek.

Koszty i informacje organizacyjne

Cena udziału w Misji jest uzależniona od czasu rejestracji i wynosi:


 • Przy zapisach do 21.08.2015. - cena 1730 EUR*;
 • Przy zapisach do 31.08.2015. - cena 1800 EUR*;
 • Przy zapisach do 06.10.2015. - cena 1850 EUR*.


*W przypadku podpisania kontraktu w wyniku udziału w misji gospodarczej do Osijeku, Organizatorowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wys. 3% wartości kontraktu/przychodów z eksportu przez okres 3 lat.

Zgłoszenie udziału oraz dodatkowe zapytania prosimy kierować na adres: office@apbwg.pl


Organizacja i kontakt:

Agencja Polsko-Bałkańskiej Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

Wioletta Zasępa

e-mail: wioletta.zasepa@apbwg.pl

Tel. 694 819 938


Ostateczny termin zgłoszeń: 06.10.2015.

e-mail: office@apbwg.pl

Tel. 694 819 938


Warunkiem uczestnictwa w misji jest dokonanie wpłaty na konto Agencji Polsko-Bałkańskiej Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. w ciągu 3 dni roboczych od daty wysłania zgłoszenia do APBWG.


DANE DO PRZELEWU:

Agencja Polsko-Bałkańskiej Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

ul. Kątowa 2/9

31-404 Kraków

nr rach. bankowego:

77 1240 4588 1111 0010 5781 6723 (PLN);

67 1240 4588 1978 0010 5781 691 (EUR).

Tytuł przelewu: ,,Misja do Chorwacji” oraz imię i nazwisko osoby zgłoszonej na formularzu.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!


 
 

 
 

 

PLIKI DO POBRANIA