O nas

Macedonia

Republika Macedonii powstała w 1991 r., w granicach dawnej Socjalistycznej Republiki Macedonii. Wcześniej, tj. od 1946 r., wchodziła w skład Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii.

Początkowo międzynarodowe uznanie tego państwa było blokowane greckimi zastrzeżeniami wobec jego nazwy oraz symboli. Grecja uważa, że nazwa Macedonia ma greckie pochodzenie i odnosi się do dużego terytorium obejmującego także część północnej Grecji. Grecy obawiają się, że uznanie nazwy Macedonia mogłoby kiedyś stać się podstawą do roszczeń do greckich ziem. W rezultacie tego sporu na forum międzynarodowym Macedonia występuje jako Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (the former Yugoslav Republic of Macedonia – FYROM). Nazwa ta będzie stosowana do czasu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Republiką Grecką a Republiką Macedonii. 

Polska uznała Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii w 1993 r.

.

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

Od wielu lat Polska ma znaczną nadwyżkę w handlu z Macedonią. Na początku 2009 r. doszło
do załamania handlu z Macedonią, spowodowanego światowym kryzysem gospodarczym. W 2009 r. wzajemne obroty handlowe wyniosły 91,3 mln dolarów, w porównaniu do 282 mln dolarów
w 2008 r. (spadek aż o 67%). Całkowita wartość wymiany handlowej pomiędzy Macedonią i Polską wyniosła 94 mln dolarów, z czego eksport osiągnął wartość 69,8 mln dolarów, a import 24,2 mln dolarów.

Z Polski do Macedonii eksportujemy głównie grzejniki i agregaty, żywność (przede wszystkim mięso), kosmetyki, a także produkty i półprodukty ze stali i aluminium. Oprócz tego, w mniejszej skali, eksportujemy tam samochody i części samochodowe, produkty z gumy i plastiku, produkty z papieru, lekarstwa oraz warzywa i owoce. Z kolei z Macedonii sprowadzamy przede wszystkim wyroby
z żelaza i stali, warzywa (w tym głównie kapustę), pojazdy silnikowe, urządzenia elektryczne oraz surowe żelazo i inne metale.