Albania

Podstawą prawną współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Albanią jest umowa międzyrządowa o współpracy gospodarczej zawarta w 2007 r. Nowe perspektywy otwierają się w zakresie współpracy przemysłów obronnych. W latach 2010-2011 kilkanaście polskich małych i średnich przedsiębiorstw produkujących wyposażenie dla wojska, policji i straży pożarnej uczestniczyło w międzynarodowych tragach przemysłu obronnego w Tiranie. Ich oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem albańskich partnerów.

Od kilku lat Albania staje się celem zorganizowanych wycieczek polskich turystów. W październiku 2011 r. Polska Izba Turystyki zorganizowała w Albanii kongres polskich „tour-operatorów”, w którym uczestniczyło ok. 100 przedstawicieli biur podróży.

Polsko-albańska wymiana handlowa jest niewielka w porównaniu ze współpracą gospodarczą z pozostałymi państwami bałkańskimi. Według danych Ministerstwa Gospodarki wartość obrotów handlowych w 2010 r. wyniosła 21,6 mln euro, w tym polski eksport do Albanii osiągnął wartość 19,6 mln euro, a wartość polskiego importu z Albanii wyniosła 2 mln euro. Jednakże wymiana handlowa z Albanią rośnie – jej motorem jest polski eksport. W 2011 r. polski eksport wzrósł ponad dwukrotnie i osiągnął wartość 41,9 mln euro, przy czym eksport albański spadł do zaledwie 425 tys. euro.


Polska eksportuje do Albanii przede wszystkim: artykuły rolno – spożywcze, maszyny i ich części, wyroby metalurgiczne, produkty chemiczne i ceramiczne. Natomiast z Albanii sprowadzamy głównie wyroby przemysłu drzewno–papierniczego, wyroby przemysłu lekkiego, produkty pochodzenia roślinnego oraz produkty chemiczne.

Polska i Albania stale dążą do poszerzania kontaktów gospodarczych. Obiecująco przedstawia się wizja współpracy w dziedzinie przemysłów: mineralnego, ochrony środowiska, spożywczego oraz wyrobów obronnych. Ministerstwo Gospodarki jest zainteresowane również rozszerzeniem współpracy w obszarze energetyki, górnictwa i ochrony środowiska, a w szczególności geologii.