.

Wioletta Zasępa - Prezes Zarządu


1. Absolwent programu Executive MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UE Kraków i Stockholm University School of Business.


2. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne w Krakowskiej Szkole Biznesu UE w Krakowie.


3. Absolwent filologii serbskiej i chorwackiej w Instytucie Filologii Słowianskiej UJ.


4. Certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation.


5. Certyfikat Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.


6. Członek Zarządu Polsko-Chorwackiej Izby Przemysłowo-Handlowej.