Wsparcie dla firm ekspandujących


Jednym z najważniejszych aspektów naszej działalności jest wpieranie lokalnych przedsiębiorców, którzy chcą otworzyć się na nowe rynki.


Przeprowadzamy ich przez wszystkie etapy procesu wprowadzania produktów i usług na rynki zagraniczne.


W ramach wsparcia proponujemy szereg działań, które przyczyniają się do unikania błędów i wskazania właściwej strategii eksportu, w tym:


  • Analizę rynku i konkurencji
  • Stworzenie właściwej strategii wejścia na rynek
  • Identyfikację potencjalnych partnerów handlowych
  • Właściwe dopasowanie oferty do potrzeb rynku
  • Bezpośrednie rozmowy z potencjalnymi kontrahentami / w razie potrzeby prowadzenie rozmów w imieniu zleceniodawcy
  • Finalizacja rozmów i pomoc przy zawieraniu kontraktów