Czarnogóra

Flaga Czarnogóry

Republika Czarnogóry jest niewielkim i bardzo młodym państwem europejskim. Swoją niepodległość proklamowała zaledwie w 2006 r. Wcześniej była częścią Federalnej Republiki Jugosławii (tzw. Nowej Jugosławii). Proces odłączenia się od Federalnej Republiki Jugosławii był pokojowy, a Republika Serbii uznała niepodległość Czarnogóry.

Od 17.12.2010. Czarnogóra posiada status oficjalnego kandydata do Unii Europejskiej.

 

Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej

Gospodarka Czarnogóry oparta jest przede wszystkim na usługach (po referendum w sprawie niepodległości w 2006 r. gospodarkę zaczęto przekształcać w gospodarkę bardziej opartą właśnie na usługach niż rolnictwie) i znajduje się w fazie transformacji do gospodarki rynkowej.

 

Główne sektory gospodarki

Ok. 1/4 PKB Czarnogóry stanowi turystyka. Od kilku lat kraj przyciąga każdego roku około trzy razy więcej turystów niż wynosi całkowita liczba jego mieszkańców, co pozwala prognozować dalszy wzrost znaczenia sektora turystyki w gospodarce Czarnogóry. W kraju rozwija się także przemysł wydobywczy (węgiel brunatny, boksyty, rudy żelaza, cynku i ołowiu, sól z salin morskich) oraz drzewno-papierniczy i elektromaszynowy. Grunty orne zajmują tylko 5% powierzchni kraju, zaś łąki i pastwiska ok. 35%. Hoduje się zwierzęta, takie jak np.: owce, bydło, kozy czy drób. Do najpopularniejszych zbóż uprawianych w Czarnogórze zalicza się pszenicę oraz kukurydzę, popularne są również warzywa i rośliny śródziemnomorskie (oliwki, figi, cytrusy).

Tabela najważniejszych wskaźników ekonomicznych:

Wskaźnik  Rok 2019  Rok 2018 
PKB  4783 mln EUR  4663 mln EUR 
PKB na jednego mieszkańca  7495 EUR  7391 EUR 
Tempo wzrostu PKB w procentach  3,2%  3,9% 
Relacja deficytu/nadwyżki finansów publicznych do PKB w procentach  -0,5%  -0,7% 
Relacja całkowitego długu publicznego do PKB w procentach  59%  58% 
Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI) w procentach  1,9%  2% 
Stopa bezrobocia w procentach  16,2%  17,1% 
Wartość obrotów handlu zagranicznego  40 mln USD  39 mln USD 
Wartość eksportu (w Euro lub USD)  19,5 mln USD  19 mln USD 
Wartość importu (w Euro lub USD)  17 mln USD  16,8 mln USD 
Relacja deficytu/nadwyżki na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego do PKB w procentach  -5,4%  -5,45% 
Wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czarnogórze  3,4 mld USD  3,1 mld USD 
Wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich kraju urzędowania za granicą (w Euro lub USD)  brak danych  brak danych

 

Handel zagraniczny

W ostatnich latach Czarnogóra eksportuje głównie:aluminium, samochody oraz pakowane leki, zaś importuje przede wszystkim: ropę naftową, transformatory elektryczne i elektroniczne, sprzęt nadawczy. Główni partnerzy handlowi Czarnogóry to Serbia, Chiny, Bośnia i Hercegowina, Węgry oraz Niemcy

Inwestycje zagraniczne dotyczą głównie sektora turystyki, a inwestorzy lokują kapitał w nieruchomościach w najatrakcyjniejszych turystycznie częściach kraju.


Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze gospodarczym.

Dzięki uzyskaniu niepodległości w 2006 r. Czarnogóra samodzielnie współpracuje z międzynarodowymi instytucjami finansowymi (Bank Światowy, EBOR) oraz jest członkiem WTO.

 

 

Stosunki gospodarcze z Unią Europejską

Czarnogóra wciąż negocjuje członkostwo w UE i ten status determinuje jej relacje gospodarcze z UE. Mimo aspiracji do akcesji, UE nie jest najważniejszym inwestorem w Czarnogórze, a w relacjach handlowych również nie zajmuje czołowego miejsca. Co więcej, UE krytycznie podchodzi do bliskich stosunków gospodarczych Czarnogóry z Chinami.

 

 

Dwustronna współpraca gospodarcza

Dwustronna współpraca gospodarcza rozwija się dobrze, ale przestrzeń do jej dalszego rozwoju jest bardzo szeroka. Według danych Banku Centralnego Czarnogóry eksport z Polski do Czarnogóry w 2019 r. wyniósł 23,4 mln EUR, a import 13 mln EUR.
Z Czarnogóry do Polski importujemy: stal i żelazo, urządzenia mechaniczne oraz ich części, papier
i tekturę oraz wyroby z tych materiałów, a także produkty spożywcze. Z Polski do Czarnogóry eksportujemy: meble, papier i tekturę oraz wyroby z tych materiałów, urządzenia mechaniczne i ich części, urządzenia elektryczne, pojazdy, paliwa mineralne, wyroby kosmetyczne, produkty spożywcze, produkty drewniane itd.
Polacy nie tylko wypoczywają, ale także inwestują w Czarnogórze. Czołowe polskie inwestycje to kopalnia rud cynku i ołowiu w Pljevlji oraz kopalnia boksytów w Nikšiciu. Sukcesywnie wzrasta także zakup nieruchomości.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej.
Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.